دوره روش های مدیریت و کنترل انرژی در فرآیندهای احتراق، مشعل و کوره های بخار [۱۳۹۴-۰۹-۲۸] [مطالب]