دوره آموزش نرم افزار carrier_hap 4.5 به همراه شبیه سازی انرژی تاسیسات مرکزی ساختمان [۱۳۹۴-۰۹-۲۸] [مطالب]