نازل آتش نشانی سه حالته تمام فلزی [۱۳۹۴-۱۱-۰۴] [مطالب]
نازل شیردار سه حالته تمام فلزی یک اینچ [۱۳۹۴-۱۱-۰۴] [مطالب]