شهر ایمن همیار می‌خواهد

فرم اصالت کالا

راهنما:

  • ابتدا فایل مربوطه را دانلود کنید.

 

  • در word  اطلاعات خواسته شده با رنگ قرمز نمایش داده شده آنها را با دقت ویرایش کنید.

 

  • بعد از ویرایش دقیق اطلاعات جهت اعتبار سنجی اولیه عکس فایل ویرایش شده را به شماره 09128932367 در شبکه های اجتماعی ارسال کنید.

 

  • بعد از تایید اولیه فایل پرینت شده را جهت الصاق مهر به دفتر مرکزی ارسال کنید.

 

  • توجه داشته باشید این فرم بدون مهر برجسته شرکت همیار انرژی فاقد اعتبار است.

 

تاییدیه آتش نشانی

فرم‌های اصالت کالا اسپرینکلر H.E (واکنش سریع)

HE

اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع

تاریخ به روز رسانی

بهمن 1402

تعداد دفعات دانلود

1430

حجم فایل

300 کیلو بایت

اسپرینکلر بالا زن واکنش سریع

تاریخ به روز رسانی

بهمن 1402

تعداد دفعات دانلود

1250

حجم فایل

300 کیلو بایت

اسپرینکلر دیواری واکنش سریع

تاریخ به روز رسانی

بهمن 1402

تعداد دفعات دانلود

830

حجم فایل

300 کیلو بایت

اسپرینکلر مخفی واکنش سریع

تاریخ به روز رسانی

بهمن 1402

تعداد دفعات دانلود

931

حجم فایل

300 کیلو بایت

تاییدیه آتش نشانی

فرم‌های اصالت کالا اسپرینکلر H.E (واکنش استاندارد)

HE

اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد

تاریخ به روز رسانی

بهمن 1402

تعداد دفعات دانلود

1580

حجم فایل

300 کیلو بایت

اسپرینکلر بالا زن واکنش استاندارد

تاریخ به روز رسانی

بهمن 1402

تعداد دفعات دانلود

1320

حجم فایل

300 کیلو بایت

تاییدیه آتش نشانی

فرم‌های اصالت کارا سیلندر و شیلنگ H.E

کارا سیلندر

شلنگ اسپرینکلر H.E

تاریخ به روز رسانی

بهمن 1402

تعداد دفعات دانلود

1230

حجم فایل

300 کیلو بایت

کپسول آتش نشانی کارا سیلندر 1تا14 کیلو گرم

تاریخ به روز رسانی

بهمن 1402

تعداد دفعات دانلود

2560

حجم فایل

300 کیلو بایت

تاییدیه آتش نشانی

فرم‌های اصالت کالا اسپرینکلر NEWAGE (واکنش استاندارد)

نیو ایج

اسپرینکلر پایین زن واکنش استاندارد

تاریخ به روز رسانی

بهمن 1402

تعداد دفعات دانلود

685

حجم فایل

300 کیلو بایت

اسپرینکلر بالا زن واکنش استاندارد

تاریخ به روز رسانی

بهمن 1402

تعداد دفعات دانلود

950

حجم فایل

300 کیلو بایت

اسپرینکلر دیواری واکنش استاندارد

تاریخ به روز رسانی

بهمن 1402

تعداد دفعات دانلود

460

حجم فایل

300 کیلو بایت

اسپرینکلر مخفی واکنش استاندارد

تاریخ به روز رسانی

بهمن 1402

تعداد دفعات دانلود

536

حجم فایل

300 کیلو بایت

تاییدیه آتش نشانی

فرم‌های اصالت کالا اسپرینکلر NEWAGE (واکنش سریع)

نیو ایج

اسپرینکلر پایین زن واکنش سریع

تاریخ به روز رسانی

بهمن 1402

تعداد دفعات دانلود

445

حجم فایل

300 کیلو بایت

اسپرینکلر بالا زن واکنش سریع

تاریخ به روز رسانی

بهمن 1402

تعداد دفعات دانلود

523

حجم فایل

300 کیلو بایت

اسپرینکلر دیواری واکنش سریع

تاریخ به روز رسانی

بهمن 1402

تعداد دفعات دانلود

320

حجم فایل

300 کیلو بایت

اسپرینکلر مخفی واکنش سریع

تاریخ به روز رسانی

بهمن 1402

تعداد دفعات دانلود

125

حجم فایل

300 کیلو بایت

دانلود محتوا

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید
پیمایش به بالا