آموزش شارژ کپسول های آتش نشانی(تئوری و عملی)

 •   ۱۳۹۵-۱۲-۱۹ - ۱۳۹۵-۱۲-۲۰
 •  پنجشنبه ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰ -جمعه ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
 •   ۱۶ ساعت
 •   تئوری: سالن زکریا رازی، عملی: کلینیک شارژ خاموش کننده های شرکت همیار انرژی
 •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره

ضوابط مقاوم سازی و پوشش سازه ها در برابر حریق بر اساس استاندارد NFPA و IBC

 •   ۱۳۹۵-۱۱-۲۹ - ۱۳۹۵-۱۱-۲۹
 •  جمعه ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
 •   ۸ ساعت
 •   سرای خوارزمی
 •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره

طراحی سیستم های اطفا حریق اسپرینکلر بر اساس استاندارد NFPA 13 (سطح مقدماتی)

 •   ۱۳۹۵-۰۶-۰۴ - ۱۳۹۵-۰۶-۰۴
 •  پنجشنبه ۸:۳۰ الی ۱۷:۰۰
 •   ۸ ساعت
 •   ساختمان هوشمند- یوسف آباد
 •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره

طراحی سیستم های اطفاءحریق اسپرینکلر بر اساس استاندارد NFPA 13 (سطح پیشرفته)

 •   ۱۳۹۵-۱۰-۳۰ - ۱۳۹۵-۱۰-۳۰
 •  پنجشنبه ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
 •   ۸ ساعت
 •   ساختمان هوشمند- یوسف آباد
 •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره

طراحی سیستم های اعلام حریق بر اساس استانداردNFPA72

 •   ۱۳۹۵-۰۴-۰۳ - ۱۳۹۵-۰۴-۰۳
 •  پنجشنبه ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
 •   ۸ ساعت
 •   دانشکده فنی دانشگاه تهران
 •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره

طراحی کانال کشی فشار مثبت، تهویه، تخلیه و کنترل دود پارکینگ ها طبق استانداردهای سازمان آتش نشانی

 •   ۱۳۹۵-۰۷-۲۹ - ۱۳۹۵-۰۷-۲۹
 •  پنجشنبه ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
 •   ۸ ساعت
 •   سالن زکریا رازی
 •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره

آموزش نرم افزار اتواسپرینک -AutoSPRINK

 •   ۱۳۹۵-۰۸-۲۷ - ۱۳۹۵-۰۸-۲۷
 •  پنجشنبه ۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰
 •   ۵ ساعت
 •   سایت کامپیوتری شرکت همیار انرژی
 •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره

طراحی سیستم اطفاء حریق آب و فوم

 •   ۱۲ ساعت
 •   سالن زکریا رازی
 •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره

طراحی سیستم های اطفا حریق گازی(FM200, CO2, IG55)

 •   ۱۳۹۵-۱۰-۰۲ - ۱۳۹۵-۱۰-۰۲
 •  پنجشنبه ۸:۰۰ الی ۱۴:۰۰
 •   ۵ ساعت
 •   سالن زکریا رازی
 •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره

مهندسی حریق1

 •   ۱۳۹۵-۰۴-۱۰ - ۱۳۹۵-۰۴-۱۱
 •  پنجشنبه الی -جمعه الی
 •   ۱۶ ساعت
 •   سالن جابربن حیان
 •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره

آموزش نرم افزار آلارم کد- AlarmCad

 •   ۱۳۹۵-۰۵-۲۸ - ۱۳۹۵-۰۵-۲۸
 •  پنجشنبه ۸:۳۰ الی ۱۷:۰۰
 •   ۸ ساعت
 •   سایت کامپیوتری شرکت همیار انرژی
 •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره

آشنایی با انواع خاموش کننده های دستی به همراه کارگاه عملی نحوه اطفاءحریق

 •   ۱۳۹۵-۰۶-۱۸ - ۱۳۹۵-۰۶-۱۸
 •  پنجشنبه ۹:۰۰ الی ۱۳:۰۰
 •   ۴ ساعت
 •   کارگاه شارژ شرکت همیار انرژی
 •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره

آشنایی با تجهیزات ایمنی و آتش نشانی

 •   ۱۳۹۵-۰۸-۲۰ - ۱۳۹۵-۰۸-۲۰
 •  پنجشنبه ۸:۳۰ الی ۱۴:۰۰
 •   ۵ ساعت
 •   سالن زکریا رازی
 •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره

طراحی سیستم های اعلام حریق و گاز سنجی صنعتی F&G

 •   ۱۳۹۵-۰۳-۲۷ - ۱۳۹۵-۰۳-۲۸
 •  پنجشنبه ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰ -جمعه ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
 •   ۱۶ ساعت
 •   سالن جابربن حیان
 •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره

آشنایی با مقررات و ضوابط آتش نشانی تهران(اعلام و اطفاءحریق،معماری،پوشش های ضد حریق،هلی پد،کنترل دود و...)

 •   ۱۳۹۵-۰۲-۲۲ - ۱۳۹۵-۰۲-۲۴
 •  چهارشنبه ۸:۳۰ الی ۱۷:۰۰ -پنجشنبه ۸:۳۰ الی ۱۷:۰۰ -جمعه ۸:۳۰ الی ۱۷:۰۰
 •   ۲۴ ساعت
 •   دانشکده فنی دانشگاه تهران
 •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره

آموزش نقشه کشی با اتوکد سیستم های اعلام و اطفاءحریق بر اساس استانداردهای NFPA و سازمان آتش نشانی تهران

 •   ۱۳۹۵-۰۶-۰۴ - ۱۳۹۵-۰۶-۰۴
 •  پنجشنبه ۸:۳۰ الی ۱۷:۰۰
 •   ۸ ساعت
 •   سایت آموزشی شرکت همیار انرژی
 •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره

آموزش نرم افزار PipeNet

 •   ۱۳۹۵-۰۲-۰۲ - ۱۳۹۵-۰۲-۰۲
 •  پنجشنبه ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
 •   ۸ ساعت
 •   سایت کامپیوتری شرکت همیار انرژی
 •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره

بازرسی و آزمون دوره ای سیلندرهای گاز جوشکاری شده از جنس فولاد کربنی(کپسول پودری) مطابق با استاندارد ملی 18753

 •   ۱۳۹۴-۱۱-۰۸ - ۱۳۹۴-۱۱-۰۹
 •  پنجشنبه ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰ -جمعه ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
 •   ۱۶ ساعت
 •   سایت آموزشی شرکت همکار مورد تایید سازمان استاندارد
 •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره

بازرسی و آزمون دوره ای سیلندرهای فولادی گاز(کپسول CO2)بر مبنای استاندارد ملی6792

 •   ۱۳۹۴-۰۹-۱۲ - ۱۳۹۴-۰۹-۱۳
 •  پنجشنبه ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰ -جمعه ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
 •   ۱۶ ساعت
 •   سایت آموزشی شرکت همکار مورد تایید سازمان استاندارد
 •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره

طراحی سیستم های اطفاءحریق اسپری نازل+pipenet

 •   ۱۳۹۴-۰۷-۱۶ - ۱۳۹۴-۰۷-۱۶
 •  پنجشنبه ۹:۰۰ الی ۱۶:۰۰
 •   ۶ ساعت
 •   دانشکده فنی دانشگاه تهران
 •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره

طراحی سیستم های اطفاءحریق شبکه آب آتش نشانی+PIPENET

 •   ۱۳۹۴-۰۸-۱۴ - ۱۳۹۴-۰۸-۱۴
 •  پنجشنبه ۹:۰۰ الی ۱۶:۰۰
 •   ۶ ساعت
 •   سالن زکریا رازی
 •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره

آموزش نرم افزار Phast

 •   ۱۳۹۴-۰۶-۲۶ - ۱۳۹۴-۰۶-۲۶
 •  پنجشنبه ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
 •   ۸ ساعت
 •   سایت کامپیوتری شرکت همیار انرژی
 •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره

آموزش نرم افزار FlareNet

 •   ۱۳۹۴-۰۵-۲۹ - ۱۳۹۴-۰۵-۲۹
 •  پنجشنبه ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
 •   ۸ ساعت
 •   دانشکده فنی دانشگاه تهارن
 •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره

طبقه بندی مناطق پر خطر در صنایع (Hazardous Area Classification )

 •   ۱۳۹۴-۰۴-۲۵ - ۱۳۹۴-۰۴-۲۵
 •  پنجشنبه ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
 •   ۸ ساعت
 •   دانشکده فنی دانشگاه تهارن
 •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره

دوره HSE-MS سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست

 •   ۱۳۹۴-۰۴-۱۱ - ۱۳۹۴-۰۴-۱۱
 •  پنجشنبه ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
 •   ۸ ساعت
 •   دانشکده فنی دانشگاه تهارن
 •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره

دوره مدیریت ایمنی عمومی

 •   ۱۳۹۵-۰۷-۰۱ - ۱۳۹۵-۰۷-۰۱
 •  پنجشنبه ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
 •   ۸ ساعت
 •   دانشکده فنی دانشگاه تهارن
 •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره

دوره مدیریت HSE ساختمانی

 •   ۱۳۹۵-۰۱-۱۲ - ۱۳۹۵-۰۱-۱۲
 •  پنجشنبه ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
 •   ۸ ساعت
 •   سالن زکریا رازی
 •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره

دوره HSE افسر (ویژه مدیران)

 •   ۱۳۹۵-۰۳-۲۰ - ۱۳۹۵-۰۳-۲۰
 •  پنجشنبه ۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰
 •   ۸ ساعت
 •   دانشکده فنی دانشگاه تهران
 •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره

دوره شناسایی خطرات، ارزیابی و مدیریت ریسک

 •   ۱۳۹۵-۰۴-۱۰ - ۱۳۹۵-۰۴-۱۰
 •  پنجشنبه ۸:۳۰ الی ۱۷:۰۰
 •   ۸ ساعت
 •   دانشکده فنی دانشگاه تهران
 •   برگزار شده
مشاهده جزئیات دوره