شهر ایمن همیار می‌خواهد

NFPA 13D (2007)

Free access NFPA codes

NFPA 13 (2007)

Free access NFPA codes

NFPA 12A (2004)

Free access NFPA codes

NFPA 12 (2005)

Free access NFPA codes

NFPA 11 (2005)

Free access NFPA codes

NFPA 10 (2007)

Free access NFPA codes

NFPA 17 (2002)

Free access NFPA codes

NFPA 16 (2004)

Free access NFPA codes

NFPA 15 (2007)

Free access NFPA codes

NFPA 14 (2007)

Free access NFPA codes

NFPA 13R (2007)

Free access NFPA codes

NFPA 13E (2005)

Free access NFPA codes

NFPA 24 (2007)

Free access NFPA codes

NFPA 22 (2003)

Free access NFPA codes

NFPA 20 (2007)

Free access NFPA codes

NFPA 18A (2007)

Free access NFPA codes

NFPA 18 (2006)

Free access NFPA codes

NFPA 17A (2002)

Free access NFPA codes

NFPA 32 (2007)

Free access NFPA codes

NFPA 31 (2006)

Free access NFPA codes

NFPA 30B (2007)

Free access NFPA codes

NFPA 30A (2003)

Free access NFPA codes

NFPA 30 (2003)

Free access NFPA codes

NFPA 25 (2002)

Free access NFPA codes

NFPA 40 (2007)

Free access NFPA codes

NFPA 37 (2006)

Free access NFPA codes

NFPA 36 (2004)

Free access NFPA codes

NFPA 35 (2005)

Free access NFPA codes

NFPA 34 (2007)

Free access NFPA codes

NFPA 33 (2007)

Free access NFPA codes

NFPA 52 (2006)

Free access NFPA codes

NFPA 51B (2003)

Free access NFPA codes

NFPA 51A (2006)

Free access NFPA codes

NFPA 51 (2007)

Free access NFPA codes

NFPA 45 (2004)

Free access NFPA codes

NFPA 42 (2002)

Free access NFPA codes

NFPA 59A (2006)

Free access NFPA codes

NFPA 59 (2004)

Free access NFPA codes

NFPA 58 (2004)

Free access NFPA codes

NFPA 55 (2005)

Free access NFPA codes

NFPA 54 (2006)

Free access NFPA codes

NFPA 53 (2004)

Free access NFPA codes

NFPA 72 (2007)

Free access NFPA codes

NFPA 70B (2006)

Free access NFPA codes

NFPA 70 (2005)

Free access NFPA codes

NFPA 69 (2002)

Free access NFPA codes

NFPA 68 (2007)

Free access NFPA codes

NFPA 61 (2002)

Free access NFPA codes

NFPA 75 (2003)

Free access NFPA codes

NFPA 73 (2006)

Free access NFPA codes

NFPA

استاندارد جهانی NFPA یا (American National Fire Protection Association) توسط سازمان ایمنی و حریق آمریکا وضع شده است و شامل یک سری قوانین و دستورالعمل های ایمنی در خصوص تجهیزات و صنایع مختلف است.

آنچه در اینجا میخوانید

شروع فعالیت NFPA

ان اف پی ای در اواخر قرن 19 میلادی و در سال 1895 در بوستون ماساچوست آمریکا تشکیل شد و شروع به نوشتن استاندارد کردند و در ادامه این استاندارد طی قرن بیستم و بیست و یکم توسعه داده شده است.

استاندارد NFPA

اکثر کشورهای جهان قوانینی مبنی بر رعایت الزامات استاندارهای NFPA در خصوص تجهیزات مختلف وضع کرده‌اند. استاندارد NFPA الزامات بسیار سختگیرانه ای دارد و عموماً بر دیگر استانداردهای ایمنی رایج در سطح جهان اولویت دارد.

روند توسعۀ استاندارد ها در NFPA شامل مراحل زیر است:

  • استانداردها هر 3 تا 5 سال بروز رسانی می­‌شوند.
  • تقریباً حدود 8800 نفر در کمیته های فنی سازمان NFPA فعالیت می­‌کنند.
  • کمیته های فنی هر کدام به موضوعات مختلفی در حوزه های مختلف پرداخنه وتقریباً 260 کمیته در زمینه های مختلف در این سازمان وجود دارد.
  •  

لیست استاندارد های NFPA

استاندارد های مربوط به پیشگیری از حریق و تجهیزات آتش نشانی

NFPA 1 : کدهاي پیشگیری از حریق

NFPA 3 : تست های پیشگیری از حریق و سیستم های ایمن

NFPA 10 : خاموش کننده قابل حمل

NFPA 11 : فوم های کم، متوسط و پر توسعه

NFPA 11A : سیستم فوم های متوسط و پرتوسعه

NFPA 11C : تجهیزات سیار و متحرک فوم

NFPA 12 : سیستم های خاموش کننده دی اکسید کربن

NFPA 13 : نصب سیستم های اسپلینکر

NFPA 14 : نصب شلنگ ها و هیدرانتهای آتش نشانی

NFPA 15 : سیستم های پاشش آب

NFPA 16 : نصب اسپلینکرهای فوم و آب و سیستم های پاشش فوم و آب

NFPA 17 : سیستم های خاموش کننده های شیمیایی خشک

NFPA 18 : سیستم های تر

NFPA 20 : نصب پمپ های ثابت برای پیشگیری از حریق

NFPA 22 : منابع آب آتش نشانی

NFPA 24 : نصب تجهیزات آتش نشانی

NFPA 25 : بازرسی، تست، تعمیر و نگه داری سیستم های آتش نشانی آبی

NFPA 61 : پیشگیری از حریق و انفجار گرد و غبار در فرایندهای کشاورزی و غذایی

NFPA 68 : پیش گیری از انفجار بوسیله تخلیه و سوزانیدن

NFPA 69 : سیستم های پیش گیری از انفجار

NFPA 70 : کدهای ملی حریق

NFPA 72 : دستورالعمل های سیستم های اعلام و هشدار حریق

FPA 160 : استفاده از تاثیرات شعله

NFPA 170 : ایمنی حریق و علائم اضطراری

NFPA 291 : توصیه های لازم برای علامت گذاری شیرهای آتش نشانی

NFPA 298 : فوم های شیمیایی جهت کنترل حریق بیابان ها

NFPA 906 : راهنمایی جهت رویدادهای حریق

NFPA 921 : راهنمایی جهت بازرسی های آتش سوزی و انفجار

NFPA 1000 : تایید و ارائه ی گواهینامه جهت خدمات آتش نشانی

NFPA 1006 : کیفیت فنی منابع آتش نشانی

NFPA 1581 : برنامه کنترل بیماری ها در دپارتمان های آتش نشانی

NFPA 1561 : سیستم مدیریت سوانح در خدمات آتش نشانی

NFPA 1851 : انتخاب، نگه داری و تعمیرات تجهیزات پیشگیری از حریق برای ساختمان های آتش نشانی و مجاور آن

NFPA 1914 : تست تجهیزات هوایی آتش نشانی

NFPA 1906 : تجهیزات آتش نشانی صحرا و بیابان

NFPA 1901 : تجهیزات و لوازم ماشین آتش نشانی

NFPA 1915 : برنامه تعمیر و نگه داری پیش گیرانه تجهیزات آتش نشانی

NFPA 1932 : استفاده، تعمیر و نگه داری و خدمات تست نردبان های آتش نشانی

NFPA 1931 : طراحی و تولید نردبان های آتش نشانی

NFPA 1965 : تجهیزات شیلنگ های آتش نشانی

NFPA 1936 : اتصالات شیلنگ های آتش نشانی

NFPA 1961 : شیلنگ های آتش نشانی

NFPA 1983 : طناب های نجات

NFPA 2001 : خاموش کننده های تمیز

NFPA 2010 : سیستم اطفا حریق ثابت

NFPA 1150 : استفاده از فوم های شیمیایی برای آتش های کلاس A

 

استاندارد های مربوط به مایعات قابل اشتعال و صنایع دارای مواد شیمیایی قابل اشتعال

NFPA 30 : دستورالعمل مایعات قابل اشتعال و احتراق

NFPA 31 : نصب تجهیزات نفت سوز

NFPA 33 : استعمال اسپری که در مواد قابل اشتعال و احتراق به کار می رود.

NFPA 36 : کارخانه های استخراج حلال ها

NFPA 40 : ذخیره و کار با فیلم های نیترات سلولزی

NFPA 42 : انبار پلاستیک های پیروکسی لین

NFPA 45 : حفاظت از حریق در آزمایشگاه های شیمیایی

NFPA 46 : توصیه های ایمنی برای انبار نمودن تولیدات

NFPA 258 : توصیه های کاربردی برای تشخیص دودهای تولید شده از مواد جامد

NFPA 295 : کنترل مواد قابل اشتعال

NFPA 329 : توصیه برای مدیریت انتشار گازها و مایعات قابل اشتعال و احتراق

NFPA 430 : دستورالعمل ذخیره سازی جامدات و مایعات اکسید کننده

NFPA 432 : دستورالعمل ذخیره سازی پراکسیدهای آلی

NFPA 434 : دستورالعمل ذخیره سازی حشره کش ها

NFPA 484 : فلزات قابل اشتعال

NFPA 485 : ذخیره سازی، برداشت و بهره برداری لیتیوم فلزی

NFPA 490 : دستورالعمل ذخیره سازی نیترات آمونیوم

NFPA 495 : دستورالعمل مواد قابل انفجار

NFPA 651 : ماشین کاری، انتقال و استخراج آلومینیوم

NFPA 655 : برای پیشگیری از حریق ها و انفجارات گوگردی

NFPA 664 : پیش گیری از حریق و انفجارات فرایندها و صنایع چوب

NFPA 701 : روش استاندارد تست حریق برای گسترش حریق در منسوجات و فیلم ها

NFPA 704 : سیستم استاندارد برای تعیین و مشخص نمودن خطرات مواد برای واکنش های اضطراری

NFPA 471 : توصیه جهت واکنش در برابر حوادث مواد خطرناک

NFPA 480 : ذخیره سازی، برداشت و بهره برداری منیزیم جامد پودری

NFPA 481 : ذخیره سازی، برداشت و بهره برداری تیتانیوم

NFPA 482 : ذخیره سازی، برداشت و بهره برداری زیرکونیوم

NFPA 560 :  ذخیره سازی و بهره برداری از اتیلن اکساید جهت ضدعفونی نمودن

NFPA 1125 : دستورالعمل تولید فشفشه

NFPA 1126 : استفاده از فن آتش بازی

NFPA 1123 : دستورالعمل نمایش آتش بازی

NFPA 1124 : دستورالعمل تولید، ذخیره سازی و خرده فروشی وسایل آتش بازی

NFPA 8503 : سیستم های سوخت پودری

NFPA 400 : کد مواد خطرناک

 

استاندارد های مربوط به تجهیزات ذخیره و مصرف اکسیژن و گازهای قابل اشتعال

NFPA 2 : دستورالعمل تکنولوژی هیدروژن

NFPA 50 : مصرف اکسیژن و تاسیسات مصرف کننده

NFPA 51 : طراحی و نصب سیستم های گازی اکسیژن سوز در جوشکاری و برشکاری

NFPA 52 : دستور العمل سیستم های گازسوز وسایل نقلیه

NFPA 53 : توصیه های لازم در رابطه با مواد، تجهیزات و سیستم هایی که در فضاهای غنی از اکسیژن استفاده می شوند.

NFPA 54 : دستورالعمل سوخت های گازی

NFPA 55 : ذخیره سازی و کاربرد سیلندرهای گاز مایع فشرده قابل حمل

NFPA 57 : دستورالعمل سیستم سوخت رسانی وسایل نقلیه با سوخت LNG

 

استاندارد های ایمنی و پیشگیری از حریق تجهیزات برقی

NFPA 73 : دستورالعمل بازرسی برق در ساختمان ها

NFPA 75 : استاندارد حفاظت از تجهیزات

NFPA 76 : استاندارد پیش گیری از حریق تجهیزات ارتباطی

NFPA 77 : توصیه های لازم برای الکتریسیته

NFPA 79 : برق برای ماشین آلات صنعتی

NFPA 115 : پیش گیری از حریق های ناشی از لیزر

NFPA 110 : منابع نیروهای اضطراری و آماده به کار

NFPA 111 : ذخیره ی انرژی های اضطراری و منابع نیروی جانشین

NFPA 262 : روش استاندارد انتقال شعله و دود کابل ها و سیم ها

NFPA 318 : پیش گیری از تجهیزات نیمه هادی و نیمه رسانا

NFPA 297 : راهنمایی جهت تمرین سیستم های ارتباطی

NFPA 794 : توصیه برای دسته بندی خطرات مایعات، گازها و بخارات قابل اشتعال و مکان یابی برای نصب تجهیزات الکتریکی در محیط های شیمیایی

NFPA 499 : توصیه برای دسته بندی گرد و غبار قابل انفجار و خطرات آن ها و مکان یابی برای نصب تجهیزات الکتریکی

NFPA 731 : استاندارد نصب سیستم ها و تجهیزات امنیت الکتریکی

NFPA 720 : نصب دتکتورهای منواکسید کربن و تجهیزات هشدار

NFPA 780 :  نصب سیستم های صاعقه گیر

NFPA 804 : پیشگیری از حریق راکتورهای آب سبک در نیروگاه تولید برق

NFPA 1221 : نصب، نگه داری و استفاده از سیستم های خدمات ارتباطی

 

استاندارد های ایمنی و پیشگیری از حریق سیستم های مکانیکی و صنعتی

NFPA 82 : زباله سوزها و تجهیزات آن ها

NFPA 85 : دستورالعمل دیگ بخار و خطرات سیستم احتراق

NFPA 86 : کوره ها و دیگ ها

NFPA 87 : توصیه های لازم برای گرم کن های سیالات

NFPA 90 : نصب سیستم های تهویه و تبرید

NFPA 91 : نصب سیستم های تخلیه هوا، گازها و ذرات جامد غیرقابل احتراق

NFPA 302 : پیش گیری از حریق در قایق ها و تجهیزات دریایی

NFPA 306 : کنترل خطرات گاز لوله ها و مخازن

NFPA 750 : سیستم های پیش گیری از حریق به روش میست نمودن آب

NFPA 801 :  حفاظت از حریق تاسیسات و مواد رادیواکتیو

NFPA 803 : پیشگیری از حریق در صنایع اتمی رادیواکتیو

NFPA 820 : پیش گیری از حریق تاسیسات تصفیه فاضلاب

NFPA 1962 : بازرسی، نگهداری و استفاده از شیلنگ های آتش نشانی، کوپلینگ ها، سر نازل ها و تست شیلنگ های آتش نشانی

NFPA 1963 : اتصالات شیلنگ های آتش نشانی

NFPA 1964 : نازله ی آب پاش

NFPA 8501 : بویلرهای تک مشعل

NFPA 8502 : پیشگیری از ترکیدن و انفجار کوره بویلرهای چند مشعل

NFPA 328 : توصیه ها برای کنترل حریق و مایعات قابل اشتعال و گازها در چاه ها، مجاری فاضلاب و سازه های مشابه زیرزمینی

NFPA 1912 : تعمیر و نوسازی تجهیزات حریق

NFPA 1925 : لوله ها و مخازن اطفا حریق دریایی

NFPA 1911 : بازرسی، تعمیر و نگه داری، تست و از رده خارج نمودن خودروهای آتش نشانی

NFPA 1192 : ماشین های تفریح و سرگرمی

NFPA 1194 : تجهیزات تفریح و سرگرمی پارک ها و کمپ ها

NFPA 32 : ماشین آلات خشک شویی

NFPA 37 : نصب موتورهای احتراقی و توربین های گازی

 

استاندارد های ایمنی و پیشگیری از حریق ساختمان های مختلف

NFPA 88A : پارکینگ و ساختار آن

NFPA 88B : تعمیرگاه ها وگاراژها

NFPA 92 : توصیه ها برای سیستم کنترل دود

NFPA 96 : پیش گیری از آتش سوزی و کنترل سیستم های تهویه در آشپزخانه های تجاری

NFPA 97 : دودکش ها، تهویه ها و تجهیزات تولید گرما

NFPA 99 : برای مراکز درمانی

NFPA 101 : ایمنی حفاظت از جان

NFPA 105 : نصب درهای دود و سایر درهای حفاظتی

NFPA 259 : روش تست استاندارد پتانسیل حرارتی مواد ساختمانی

NFPA 261 : روش تست برای مشخص نمودن مقاومت در برابر حریق مواد و اسباب خانه بوسیله سیگار روشن

NFPA 255 : روش تست سوختن مصالح ساختمانی

FPA 204 : تخلیه دود و گرما

NFPA 211 : دودکش ها، اجاق ها، تهویه ها و وسایل احتراق

FPA 230 : پیش گیری از حریق در انبارها

NFPA 231 : انبارهای عمومی

NFPA 232 : حفاظت از اسناد و مدارک

NFPA 241 : ساختار حفاظت های ایمنی

NFPA 251 : روش تست مقاوم در برابر حریق مواد ساختمانی

NFPA 557 : بار حریق برای مهندسین طراح مقاومت در برابر حریق ساختمان ها

NFPA 501 : ساختمان های تولیدی

NFPA 900 : دستورالعمل انرژی ساختمان

NFPA 909 : راهنمایی جهت حفاظت از منابع فرهنگی، موزه ها، کتابخانه ها و محل های عبادت و پرستش

NFPA 914 : پیشگیری از حریق سازه های تاریخی

NFPA 1402 : راهنمایی برای مراکز آموزش خدمات حریق در ساختمان ها

NFPA 1452 : راهنمایی برای آموزش حریق برای پرسنلی که بررسی حریق ساختمان ها را انجام می دهند.

NFPA 1971 : استاندارد پیش گیری از حریق برای ساختمان های آتش نشانی و ساختمان های مجاور

NFPA 5000 : دستورالعمل ایمنی سازه ساختمان ها

NFPA 555 : راهنمایی جهت ارزیابی پتانسیل صاعقه در خانه

NFPA 1144 : استاندارد کاهش مواجهه ساختمان ها در مقابل حریق های صحرا و بیابان

NFPA 1145 : استاندارد استفاده از فوم کلاس A در اطفا حریق ساختمان ها

NFPA 265 : روش استاندارد تست حریق برای ارزیابی اتاق هایی که توسط منسوجات پر شده است.

NFPA 266 : روش استاندارد تست حریق مبلمان و اسباب مواجه شده با منابع شعله

 

استاندارد های مربوط به معادن

NFPA 120 : استاندارد پیشگیری از حریق و کنترل آن در معادن ذغال سنگ

NFPA 122 : استاندارد پیش گیری از حریق و کنترل آن در معادن فلزی و غیرفلزی

NFPA 123 : استاندارد پیش گیری از حریق و کنترل آن در معادن زیرزمینی ذغال سنگ

 

استاندارد های مربوط به راه ها و جاده ها و حمل و نقل

NFPA 130 : استاندارد راهنمای ثابت راه ها و گاردریل ها

NFPA 502 : استاندارد پل ها و تونل ها

NFPA 505 : استاندارد وسایل حمل بار صنعتی

NFPA 513 : استاندارد ترمینال های باربری

NFPA 520 : استاندارد مترو

NFPA 1141 : استاندارد پیش گیری از حریق در زمین های توسعه یافته در حومه شهرها و روستاها

NFPA 1143 : استاندارد مدیریت حریق های صحرا و بیابان

NFPA 299 : استاندارد حفاظت از حریق و دارایی ها در بیایان

NFPA 121 : استاندارد پیش گیری از حریق و کنترل آن برای خودروهای های رو زمینی

 

استاندارد های درب ها، عایق ها و پوشش های ضد حریق

NFPA 140 : استانداردهای صحنه های نمایش و استودیوهای ساخت فیلم

NFPA 150 : استاندارد حریق و ایمنی در تسهیلات نگه داری حیوانات

NFPA 252 : استاندارد روش های تست درهای ضد حریق

NFPA 253 : استاندارد روش تست پوشش های سطحی در برابر تشعشعات حریق

NFPA 268 : روش استاندارد تعیین آتش گیری سطوح خارجی دیوارهایی که در مواجهه با تشعشع منابع حرارتی هستند.

NFPA 80 : استاندارد درها و پنجره های حریق

NFPA 256 : روش استادارد تست سوختن پوشش های سقفی

NFPA 257 : استاندارد تست حریق پنجره ها و موانع شیشه ای

FPA 203 : پیشنهادات لازم برای پوشانیدن پشت بام

 

استاندارد ایمنی هواپیماها و خدمات فرودگاهی

NFPA 402 : استاندارد عملیات اطفا حریق هواپیمایی

NFPA 403 : استاندارد خدمات اطفا حریق هواپیمایی

NFPA 405 : استاندارد مهارت آتش نشان های فرودگاه

NFPA 407 : استاندارد خدمات سوخت رسانی هواپیما

NFPA 408 :  استاندارد خاموش کننده های قابل حمل دستی هواپیما

NFPA 409 : استاندارد آشیانه هواپیما

NFPA 410 : استاندارد تعمیرات و نگه داری هواپیما

NFPA 414 : استاندارد ماشین های اطفا حریق فرودگاه ها

NFPA 415 : استاندارد ساختمان ترمینال فرودگاه

NFPA 418 : استاندارد فرودگاه هلی کوپتر

NFPA 422 : راهنمایی جهت ارزیابی واکنش حوادث هواپیمایی

NFPA 423 : استاندارد حفاطت از تجهیزات تست هواپیما

NFPA 1003 : استاندارد صلاحیت خاموش کنندگان حریق فرودگاه

 

استاندارد های فردی و گروهی کارکنان ایمنی و آتش نشانی

NFPA 450 : راهنمایی جهت اورژانس پزشکی و سیستم های آن

NFPA 472 : استاندارد صلاحیت مسئولین حوادث مواد خطرناک

NFPA 473 : استاندارد صلاحیت تیم واکنش در شرایط اضطراری

NFPA 600 : استاندارد تیم آتش نشانان صنعتی

NFPA 601 : استاندارد سرویس های امنیتی در کاهش خطرات و پیش گیری از حریق

NFPA 730 : راهنمایی برای مواد امنیتی

NFPA 901 : استاندارد طبقه بندی گزارش های حوادث و اطلاعات پیشگیری از حریق

NFPA 902 : راهنمایی جهت گزارش نویسی حریق در زمینه حوادث

NFPA 903 : راهنمایی جهت گزارش نویسی حریق در زمینه خسارات مالی

NFPA 904 : گزارش نویسی جهت پیگیری حوادث

NFPA 1001 : استاندارد شرایط احراز صلاحیت آتش نشان

NFPA 1002 : استاندارد صلاحیت رانندگان تجهیزات آتش نشانی

NFPA 1005 : استاندارد صلاحیت خاموش کنندگان حریق دریایی

NFPA 1021 : استاندارد احراز صلاحیت افسران آتش نشانی

NFPA 1031 : استاندارد صلاحیت بازرسان حریق و آزمون گران طرح ها

NFPA 1033 : استاندارد احراز صلاحیت بازرسان حریق

NFPA 1037 : استاندارد فرماندهان حریق

NFPA 1041 : استاندارد صلاحیت آموزشیاران خدمات آتش نشانی

NFPA 1051 : استاندارد صلاحیت آتش نشانان صحرا و بیابان

NFPA 1061 : استاندارد صلاحیت حرفه ای تجهیزات ارتباطی ایمنی عمومی

NFPA 1071 : استاندارد صلاحیت تکنسین های امداد و نجات

NFPA 1081 : استاندارد صلاحیت شغلی تیم های آتش نشانی صنعتی

NFPA 1201 : استاندارد خدمات امداد و نجات برای عموم مردم

NFPA 1231 : استاندارد تامین آب برای اطفا حریق حومه شهرها و روستاها

NFPA 1250 : توصیه های کاربردی مدیریت ریسک برای سازمان های خدمات اضطراری

NFPA 1401 : توصیه های کاربردی برای آموزش خدمات حریق در زمینه ثبت و گزارش

NFPA 1403 : استاندارد تکمیل آموزش آتش نشانی

NFPA 1404 : استاندارد آموزش حفاظت از سیستم تنفسی

NFPA 1405 : راهنمایی برای آتش نشانانی که به لوله ها و مخازن دریایی رسیدگی می کنند.

NFPA 1410 : استاندارد آموزش های اولیه برای کارکنان امدادی

NFPA 1451 : استاندارد برنامه آموزشی راهبری وسایل نقلیه در خدمات آتش نشانی

NFPA 1500 : استاندارد برنامه ایمنی و بهداشت شغلی برای دپارتمان های آتش نشانی

NFPA 1521 : استاندارد افسر ایمنی برای دپارتمان های حریق

NFPA 1582 : استاندارد برنامه جامع پزشکی حرفه ای در دپارتمان های آتش نشانی

NFPA 1583 : استاندارد برنامه آمادگی جسمانی برای دپارتمان های آتش نشانی

NFPA 1584 : استاندارد فرایند آماده سازی برای اعضا تیم امدادی و تمارین آموزشی

NFPA 1600 : استاندارد مدیریت در شرایط اضطراری و بلایا

NFPA 1620 : توصیه های کاربردی برای طرح ریزی قبل از حوادث

NFPA 1670 : استاندارد راهبری و آموزش برای جست و جوی فنی

NFPA 1710 : استاندارد ساماندهی و آرایش کارکنان پیشگیری از حریق، امداد در شرایط اضطراری برای عموم مردم بوسیله شاغلین دپارتمان های آتش نشانی

NFPA 1720 : استاندارد سماندهی و آرایش کاکنان پیشگیری از حریق، امداد در شرایط اضطراری برای عموم مردم بوسیله داوطلبین دپارتمان های آتش نشانی

NFPA 1852 : استاندارد انتخاب، تعمیر و نگه داری تجهیزات تنفسی

NFPA 1951 : استاندارد پیشگیری از حوادث برای تیم های فنی امداد ونجات

NFPA 1977 : استاندارد تحهیزات و البسه حفاظتی برای اطفا حریق صحرا و بیابان

NFPA 1981 : استاندارد تجهیزات تنفسی برای شرایط اضطراری

NFPA 1982 : استاندارد سیستم های ایمنی هشدار دهنده برای افراد

NFPA 1984 : استاندارد سیستم های تنفسی برای اطفا حریق صحرا و بیابان

NFPA 1989 : استاندارد کیفیت هوای تنفسی برای حفاظت از سیسم های تنفسی

NFPA 1991 : استاندارد حفاظت از اثرات بخار های مواد خطرناک

NFPA 1992 : استاندارد حفاظت از نشت مایعات و البسه مناسب برای مقابله با آن

NFPA 1994 : استاندارد تجهیزات حفاظتی برای واکنش های اولیه در حوادث تروریستی

NFPA 1999 : استاندارد لباس های حفاظتی برای تیم پزشکی امداد

NFPA 2112 : استاندارد مقاومت در برابر حریق لباس های آتش نشانی

NFPA 2113 : استاندارد انتخاب، نگه داری، استفاده و تعمیر و نگه داری لباس های مقاوم در برابر حریق

NFPA 1975 : استاندارد لباس های مخصوص ایستگاه و کار

 

استاندارد های مربوط به صنایع سوخت و سوخت رسانی

NFPA 385 : استاندارد وسایل نقلیه مخزن دار جهت مایعات قابل اشتعال و احتراق

NFPA 395 : استاندارد ذخیره سازی مایعات قابل اشتعال و احتراق در سایت های ایزوله و مخازن دفنی

NFPA 386 : استاندارد کشتی های مخزن دار جهت مایعات قابل اشتعال و احتراق

NFPA 289 : روش استاندارد تست حریق برای پکیج های سوخت

NFPA 853 : استاندارد نصب سیستم های جایگاه های سوخت ثابت

NFPA 326 : استاندارد ایمن سازی تانک ها و مخازن در هنگام ورود، نظافت و تعمیر

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دانلود محتوا

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید
پیمایش به بالا