سیستم اطفاء حریق FM200
تجهیزات اطفا حریق

اطفا حریق گازی fm200

اطفا حریق گازی fm200 نوعی از اطفا حریق است که اکسیژن را از آتش می گیرد و باعث اطفا آتش […]