شهر ایمن همیار می‌خواهد

فاصله مجاز نصب اتصالات از قسمت مکش پمپ

نصب اتصالات سیستم اطفاء حریق

زمانی که قصد نصب اتصالات سیستم اطفا حریق و یا هر سیستم دیگری را دارید، فاصله مجاز نصب اتصالات بسیار مهم است. در ادامه همراه همیار انرژی باشید تا به فاصله مجاز نصب اتصالات از قسمت مکش پمپ بپردازیم.

برای خرید تجهیزات آتش نشانی، تجهیزات اعلام حریق، تجهیزات اطفا حریق، تجهیزات ایمنی و همچنین شارژ کپسول بر روی لینک های مورد نظر کلیک کنید.

تماس با همیار انرژی

فاصله مجاز نصب اتصالات از قسمت مکش پمپ

برای تعیین حداقل فاصله مجاز نصب اتصالات سیستم اطفاء حریق از قسمت مکش پمپ، به بررسی وضعیت های ممکن لوله کشی منبع تا پمپ می پردازیم. برای نصب اتصالات سیستم اطفاء حریق به طور کلی چهار وضعیت متفاوت لوله کشی برای مسیر لوله مکش پمپ وجود دارد:

وضعیت های متفاوت لوله کشی برای مسیر لوله مکش پمپ

1) لوله به طور مستقیم و بدون هیچ گونه زانویی و سه راهی به قسمت مکش وارد می شود. (شکل 1)

در این وضعیت، حداقل طول لوله افقی باید معادل با 10 برابر قطر لوله باشد.

فاصله مجاز نصب اتصالات از قسمت مکش پمپ

شکل 1 – لوله مکش بدون هیچ نوع اتصالات

2) لوله عمودی با استفاده از زانویی به مکش پمپ وارد می‌شود. (شکل 2)

این حالت، به دلیل اینکه زانویی فقط باعث تغییر جهت در صفحه عمودی می شود، قابل قبول بوده و قطر زانویی و لوله قبل از آن تعیین می شود.

فاصله مجاز نصب اتصالات از قسمت مکش پمپ

شکل 2- لوله به صورت عمودی و با استفاده از زانویی به قسمت مکش پمپ وارد می شود.

3) لوله افقی با استفاده از زانویی به قسمت مکش پمپ وارد می شود (شکل 3)

در این حالت، به دلیل تغییر مسیر آب در صفحه افقی نمی توان زانویی را در فاصله ای کمتر از 10 برابر قطر لوله نصب کرد.

فاصله مجاز نصب اتصالات از قسمت مکش پمپ

شکل 3-لوله به صورت افقی و با یک زانویی به قسمت مکش پمپ وارد می شود.

4) لوله افقی پس از عبور از دو زانویی وارد قسمت مکش پمپ می شود. (شکل 4)

در این وضعیت، باید زانویی دوم (دورتر به قسمت مکش) در فاصله ای قرار گیرد که مجموع طول لوله های عمودی و افقی بیشتر از 10 برابر قطر لوله مکش باشد.

نصب اتصالات سیستم اطفاء حریق

شکل 4- لوله به صورت افقی و با دو زانویی به قسمت مکش پمپ وارد می شود.

در برخی موارد، سایز فلنج های متصل به قسمت مکش پمپ کوچکتر از سایز مورد نظر NFPA است. به عنوان مثال قطر لوله مکش پیشنهادی NFPA برای پمپی به ظرفیت 1000 gpm برابر با 8 اینچ است، اما سایز فلنج پمپ های تولید شده، 6 اینچ می باشند، در این صورت باید از کاهنده ها(Reducer) ، جهت تغییر سایز لوله مکش پمپ از “8 به “6 در سیستم استفاده نمود.

در لوله کشی دو نوع کاهنده رایج وجود دارد. (شکل 5)

1) کاهنده هم مرکز(Concentric Reducer) : تغییر سایز به طور مساوی حول عمود بر سطح مقطع صورت می گیرد. به دلیل وجود احتمال خطر جمع شدن هوا در قسمت بالایی این نوع کاهنده و بروز مشکلاتی در عملکرد پمپ، استفاده از این نوع کاهنده، مجاز نمی باشد.

2) کاهنده مختلف المرکز (Eccentric Reducer): تغییر سایز فقط از یک سمت انجام می شود.

خطر جمع شدن هوا در این نوع کاهنده وجود نداشته و قابل نصب در قسمت مکش پمپ می باشد.

نصب اتصالات سیستم اطفاء حریق

شکل 5

دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۵ رای

نیاز به مشاوره دارید با تکمیل فرم زیر کارشناسان با شما تماس خواهند گرفت

دانلود محتوا

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید
پیمایش به بالا